Σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τρεις λέξεις, μια έννοια, πολλές ιδιότητες κι ακόμα περισσό- τερες ερμηνείες. Τι είναι αυτό που το χαρακτηρίζει και για το οποίο όλοι πασχίζουν, αλλά με ένα τρόπο συχνά κατηγορούν ή και απαξιώνουν;

Επιμέλεια: Europalso p9

Γιάννης  Καλογεράκης, CEO της JMK Ltd Ανθρωποκεντρική ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

 

Δε θα μπούμε εδώ στη διαδικασία της απάντησης γιατί χρειαζόμαστε μάλλον πολλές σελίδες. Εκείνο που θα μας απασχολήσει είναι η θέση των παιδιών μας μέσα σε αυτό. Κι επειδή τα παιδιά μας είναι το αύριο και είναι δεδομένο ότι το περιβάλλον των επιχειρήσεων επιδέχεται εκτός των άλλων και μεγάλη βελτίωση, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς τα παιδιά μας θα προετοιμαστούν για να ενταχθούν σε αυτό και να το βελτιώσουν, δυναμικά, προωθητικά και πρωτοπόρα.

 

Το βέβαιο είναι ότι ζούμε πλέον στην κοινωνία της οικουμένης. Οι πολιτισμοί αναμιγνύονται, οι κουλτούρες συνδυάζονται και τα σύνορα καταρρίπτονται με ρυθμούς πρωτόγνωρους για την ανθρώπινη ιστορία. Τα παιδιά καλούνται να ζήσουν πλέον ως πολίτες του κόσμου και τούτο φέρνει στο προσκήνιο νέες ανάγκες και νέες προϋποθέσεις. Η εκπαίδευσή τους αυτόματα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και να λειτουργήσει κάτω από νέα δεδομένα, προκειμένου να ετοιμάσει τα στελέχη του νέου πολυπολιτισμικού παγκόσμιου περιβάλλοντος.

 

Αυτονόητα σχεδόν η γλωσσομάθεια αποκτά την πλέον κριτική σημασία.

Η βαθιά, διεξοδική και δομημένη εκμάθηση ξένων γλωσσών αποκτά την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να σπουδάσουν τις ξένες γλώσσες μέσα σε περιβάλλον, που δε θα στοχεύει μόνο στη στείρα καταγραφή λεξιλογίου και γραμματικών κανόνων.

 

Η σπουδή της ξένης γλώσσας οφείλει να γίνεται γνωστικό ταξίδι και συναρπαστική μαθησιακή εμπειρία.

Κι αυτό γιατί η σύγχρονη γλωσσομάθεια δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει συμπληρωματικά μέσα στο πλαίσιο των παγκόσμιων αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και των επιχειρήσεων που αναμένουν στην πορεία τα στελέχη του μέλλοντος, δηλαδή τους μαθητές του σήμερα.

 

Η σύγχρονη εκπαίδευση αλλά και οι επιχειρήσεις στρέφουν το βλέμμα τους στην υψηλή μαθησιακή ποιότητα, στις οικολογικές ανησυχίες που θα αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα των επόμενων δεκαετιών, στη σύμπραξη με ένα νέο σταθερότερο κώδικα ήθους, αρχών και αξιών, που απασχολεί όλους μας, στην ύπαρξη και την αναζήτηση του προσωπικού πάθους του κάθε παιδιού, που θα το οδηγήσει στο να ανακαλύψει το ταλέντο του ώστε να μεγαλουργήσει.

 

Όλοι οι παραπάνω τομείς και ο καθένας ξεχωριστά είναι μια καινοτόμα προσέγγιση στον κόσμο της γνώσης και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας αργότερα. Για να λειτουργήσουν αυτές οι προϋποθέσεις, η σπουδή ξένων γλωσσών είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται, στο πλαίσιο οργανωμένης, δομημένης και επιστημονικής εκπαίδευσης. Υψηλές ποιοτι κές προδιαγραφές, που απαιτούν την εναρμόνιση με την κοι νωνία της πληροφορίας, της ταχύτητας αλλά και της ουσιαστικής ανταλλαγής ιδεών και προσεγγίσεων είναι ζητούμενα, που μόνο οργανωμένα συστήματα μπορούν να εξασφαλίσουν.

 

Θεωρούμε ότι μόνο έτσι, βιώνοντας τη εκπαιδευτική εμπειρία μέσω ενός οργανωμένου συστήματος, θα μπορούν τα παιδιά μας να μιλούν ξένες γλώσσες σε αυτό το μικρό χωριό, που έγινε πια ο πλανήτης, δημιουργώντας ένα νέο, καλύτερο και δυναμικότερο κόσμο.

 

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ESB Μαΐου 2024: Αιτήσεις – Προθεσμίες
Εξετάσεις ESB, CAMBRIDGE, IFG, GOETHE Μάϊος 2024: Εγγραφές – Διαδικασία – Προθεσμίες