ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αύξηση κατώτατου μισθού: Τα νέα ωρομίσθια, αμοιβές από 1/1/22

Αύξηση κατώτατου μισθού – νέα ωρομίσθια, αμοιβές Βάσει νέου νόμου του Υπ. Εργασίας (φεκ 6263/τ.Β/27-12-2021), από 1/1/2022 ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται. Κατά συνέπεια, σας προωθούμε πίνακες με τα νέα ωρομίσθια προσωπικού ΚΞΓ.

Παράταση Ισχύος παλαιών αδειών διδασκαλίας, έως και 31/3/2022

Σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4876 (φεκ 251/τ.Α/23-12-2021) πατήστε εδώ, οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που χορηγήθηκαν έως την έναρξη του Ν. 4093/2021, εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι και τις 31/3/2022. Έως τότε οι συνάδελφοι μπορούν να διδάσκουν νόμιμα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τους έχει εκδοθεί ακόμα η ανανέωση. Ρυθμίσεις για τις άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας -Τροποποίηση της περ. 6 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 Το πρώτο εδάφιο της περ. 6 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ τροποποιείται ως προς τον καταληκτικό χρόνο ισχύος των αδειών διδασκαλίας, όπως εκείνες περιγράφονται σε αυτήν, μέχρι και την 31η.3.2022, και η εν θέματι περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ «6) Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και μη ανακληθείσες για οιονδήποτε λόγο άδειες διδασκαλίας, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, που υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30.8.2019, δυνάμει της της περ. 5 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ` του άρθρου πρώτου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α` 102), ισχύουν μέχρι και τις 31.3.2022, με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019.Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται με τη διαδικασία αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α` 32), με απόφαση της οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Για όσες αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας και αιτήσεων ανανέωσης άδειας διδασκαλίας έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (e – επικοινωνία), ως αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων αυτών που υπεβλήθησαν και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θεωρούνται οι αριθμοί καταχώρισης που έχουν αποδοθεί αυτόματα στις αιτήσεις από το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο οποίο είχαν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις, από την έναρξη λειτουργίας του, και με ημερομηνία την ημερομηνία καταχώρισης στο πληροφορικό σύστημα αυτό.».

Europalso Advisory Office (A.O.) Ιανουάριος 2022

 • Φορολογικά-Λογιστικά: υποβάλετε το ερώτημα σας στο φοροτεχνικό, κ. Παντελή αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά: Επόμενη διαθέσιμη ημέρα για προσωπικά ραντεβού με κ. Μπούρλο: Τετάρτη, 19/1/2022
 • Νομικά, Εργασιακά: υποβάλετε το ερώτημα σας στο νομικό, κ. Σημαντήρη αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Κόκκινα Δάνεια: Επόμενη διαθέσιμη ημέρα για προσωπικά ραντεβού με κα Αμπάζη: θα ανακοινωθεί σύντομα
 • Αδειοδοτήσεις (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Δ.Δ.Ε.): για απορίες, διευκρινήσεις επικοινωνείτε με τον υποδιευθυντή του Συνδέσμου μας, κ. Β. Παπαδημητρίου.
 • Συμμόρφωση με GDPRυποβάλετε το ερώτημα σας αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Covid-19, τεχνικός ασφαλείας, κ.α.): υποβάλετε το ερώτημα σας αποστέλλοντας μας e-mail.

Πρόσθετες Διευκρινήσεις Europalso για νέα μέτρα Covid (14/1/22)

Σε συνέχεια των νέων μέτρων (ΦΕΚ 7/τΒ/6-1-2022) για τις εκπαιδευτικές δομές και για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων μας, τους συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους και την αντιμετώπιση των στενών επαφών (πατήστε εδώ) Επισημαίνουμε ότι για τις επόμενες εβδομάδες (απο 17/1 και έπειτα), τα εβδομαδιαία test διενεργούνται ως ακολούθως:  οι μη εμβολιασμένοι και εμβολιασμένοι μαθητές και οι εμβολιασμένοι καθηγητές κάνουν selftest, προ Τρίτης και προ Παρασκευής, ενώ οι μη εμβολιασμένοι καθηγητές κάνουν rapid test, προ Τρίτης και προ Παρασκευής.\

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ EUROPALSO ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID-19

 1. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης από την πλατφόρμα, self-testing.gov.gr της δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί χειρόγραφα. Πατήστε εδώ για κατεβάσετε τη δήλωση σε μορφή PDF.
 2. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη: οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάνουν 5 τεστ σε διάστημα 5 ημερών (δηλ.1η και 5η rapid και 2η, 3η, 4η self), οι εμβολιασμένοι μαθητές κάνουν 3 τεστ σε διάστημα 5 ημερών (δηλ. 1η, 3η, 5η self), οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί κάνουν 5 τεστ σε διάστημα 5 ημερών (δηλ.1η, 2η, 4η, 5η rapid και 3η self), οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί κάνουν 3 τεστ σε διάστημα 5 ημερών (δηλ. 1η, 3η, 5η self). Oι ιδιοκτήτες ΚΞΓ συμπληρώνουν το δελτίο ιχνηλάτισης (πατήστε εδώ) και, βάσει ΦΕΚ 7/τΒ/6-1-2022 (αρ.18, παρ.2), το αποστέλλουν στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 3. Σε περίπτωση κρούσματος σε μέλος της οικογένειας, η στενή επαφή (μαθητής/εκπαιδευτικός), εφόσον κατοικεί μαζί με το κρούσμα, ενεργεί ως εξής: ο εμβολιασμένος συνεχίζει τις σχολικές του δραστηριότητες και υποβάλλεται σε αυξημένο διαγνωστικό έλεγχο. Ο ανεμβολίαστος, μπαίνει σε καραντίνα για 5 ημέρες και επιστρέφει στις σχολικές του δραστηριότητες με αρνητικό self-test [ο μαθητής], και αρνητικό rapid test ή PCR [ο καθηγητής] που διενεργείται την 5η ημέρα.
 4. Μάσκα υψηλής προστασίας (KN95, N95, FFP2) ή διπλή μάσκα υποχρεούται να χρησιμοποιήσει μόνον το ίδιο το κρούσμα, κατά την επιστροφή του στην εκπαιδευτική μονάδα, μετά το τέλος της 5ημερης καραντίνας και για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.
 5. Η πλατφόρμα www.edupass.gov.gr αφορά αποκλειστικά σε δηλώσεις self-test εκπαιδευτικών του ΔΗΜΟΣΙΟΥ σχολείου.
 6. Σε ότι αφορά την προσέλευση των μαθητών μας, μπορούμε να τους δεχόμαστε, κάθε φορά, με τη σχολική κάρτα δήλωσης αρνητικού self-test που έχουν εκδώσει ήδη για τις ανάγκες του Δημόσιου σχολείου. Δεν χρειάζεται να κάνουν πρόσθετο self-test.
 7. Ο Σύνδεσμος μας έχει προβεί σε ενέργειες και διαμαρτυρίες για τη μη διάθεση των δωρεάν self-test και στους εκπαιδευτικούς των ΚΞΓ.
 8. Οι ιδιοκτήτες ΚΞΓ εφόσον διδάσκουν ακολουθούν τα ισχύοντα για τους καθηγητές-εκπαιδευτικούς. Εάν ασκούν αποκλειστικά και μόνο διοικητικά καθήκοντα, ακολουθούν τα ισχύοντα για το λοιπό προσωπικό (π.χ. υπάλληλοι γραφείου).
 9. Για το νέο συνοπτικό οδηγό ΕΟΔΥ (ημ. ανάρτησης: 11/1/2022) αναφορικά με τους συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους και τον τρόπο αντιμετώπισης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων / στενών επαφών (πατήστε εδώ)

Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιανουάριος 2021

 • Έως 31/01 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Νοέμβριο
 • Έως 31/01 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Νοέμβριο 2021.
 • Έως 31/01 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Νοέμβριο 2021.
 • Έως 31/01 Αποζημίωση ν.2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών, υποβολή και απόδοση παρακράτηθέντος φόρου μηνός Νοεμβρίου 2021
 • Έως 31/01 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Δεκεμβρίου 2021.
 • Έως 31/01 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Δεκεμβρίου 2021
Με την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να υποβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων 2021, παρελθούσης χρήσης, με υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών τον Φεβρουάριο, ώστε η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από την μισθολογική περίοδο υποβολής του.

Εγκύκλιος 14/1/2022: Διευκρινήσεις για νέα μέτρα Covid – Ημερομηνίες εξετάσεων θερινής περιόδου – IELTS – Advisory Office – Παράταση ισχύος παλαιών αδειών διδασκαλίας – Νέα ωρομίσθια

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022 Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών Σε συνέχεια των νέων μέτρων (ΦΕΚ 7/τΒ/6-1-2022) για τις εκπαιδευτικές δομές και για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων μας, τους συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους και την αντιμετώπιση των στενών επαφών (πατήστε εδώ) Επισημαίνουμε ότι για τις επόμενες εβδομάδες (απο 17/1 και έπειτα), τα εβδομαδιαία test διενεργούνται ως ακολούθως:  οι μη εμβολιασμένοι και εμβολιασμένοι μαθητές και οι εμβολιασμένοι καθηγητές κάνουν 2 selftest, προ Τρίτης και προ Παρασκευής, ενώ οι μη εμβολιασμένοι καθηγητές κάνουν 2 rapid test, προ Τρίτης και προ Παρασκευής.  

Θέμα 1ον        IECInternational Examination Centre

 • Ημερομηνίες Εξετάσεων Θερινής Περιόδου 2022
  • EUROPALSO, 28/5/2022
  • ESB, 29/5/2022
  • CAMBRIDGE, 14-15/5/2022 & 4-5/6/2022

Θέμα 2ον:  IELTS, συνεργασία Europalso – British Council

(πατήστε εδώ) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Σεμινάρια TopTips,
 • Δωρεάν πρόγραμμα προετοιμασίας «Road to IELTS»
 • Διαφημιστικό έντυπο για τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Θέμα 3ον        Europalso Advisory Offices (A.O.)

 • Φορολογικά-Λογιστικά: υποβάλετε το ερώτημα σας στο φοροτεχνικό, κ. Παντελή αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά: Επόμενη διαθέσιμη ημέρα για προσωπικά ραντεβού με κ. Μπούρλο: Τετάρτη, 19/1/2022
 • Νομικά, Εργασιακά: υποβάλετε το ερώτημα σας στο νομικό, κ. Σημαντήρη αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Κόκκινα Δάνεια: Επόμενη διαθέσιμη ημέρα για προσωπικά ραντεβού με κα Αμπάζη: θα ανακοινωθεί σύντομα
 • Αδειοδοτήσεις (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Δ.Δ.Ε.): για απορίες, διευκρινήσεις επικοινωνείτε με τον υποδιευθυντή του Συνδέσμου μας, κ. Β. Παπαδημητρίου.
 • Συμμόρφωση με GDPR: υποβάλετε το ερώτημα σας αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Covid-19, τεχνικός ασφαλείας, κ.α.): υποβάλετε το ερώτημα σας αποστέλλοντας μας e-mail.

Θέμα 4ον        Παράταση Ισχύος παλαιών αδειών διδασκαλίας, έως και 31/3/2022

Σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4876 (φεκ 251/τ.Α/23-12-2021) πατήστε εδώ, οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που χορηγήθηκαν έως την έναρξη του Ν. 4093/2021, εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι και τις 31/3/2022. Έως τότε οι συνάδελφοι μπορούν να διδάσκουν νόμιμα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τους έχει εκδοθεί ακόμα η ανανέωση.

Θέμα 5ον:         Διαβίβαση παραστατικών σε ΜyData

Αναφορικά με την διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα ΜyData (ηλεκτρονικά βιβλία), σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
 1. Υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή που παρέχει η ίδια η ΑΑΔΕ.
 2. Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συναδέλφων, ο Σύνδεσμος για όσους επιθυμούν πέτυχε μια συμφέρουσα οικονομική πρόταση που συμπεριλαμβάνει: ετήσια συνδρομή για χρήση web εφαρμογής, εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στη χρήση της, απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου με εξειδικευμένο σύμβουλο (προαιρετική παροχή με επιπλέον χρέωση). Το ετήσιο κόστος της πρότασης ανέρχεται σε €55 (συν €25 για την επιπλέον, προαιρετική παροχή), συν ΦΠΑ 24%. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ για αναλυτική ενημέρωση.
Συνιστούμε στα ενδιαφερόμενα ΚΞΓ, πριν αποφασίσουν να εξετάσουν τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά.

Θέμα 6ον:         Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά

 • Αύξηση κατώτατου μισθού – νέα ωρομίσθια, αμοιβές
Βάσει νέου νόμου του Υπ. Εργασίας (φεκ 6263/τ.Β/27-12-2021), από 1/1/2022 ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται. Κατά συνέπεια, σας προωθούμε πίνακες με τα νέα ωρομίσθια προσωπικού ΚΞΓ. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Έφη Θεοχάρη Γεώργιος Ζηκόπουλος

Εγκύκλιος 7/1/2022: Νέα μέτρα Covid-19 για λειτουργία ΚΞΓ – Ημερομηνίες εξετάσεων θερινής περιόδου 2022 – Παράταση ισχύος παλαιών αδειών διδασκαλίας έως 31/3/2022

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2022 Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών  

η Πρόεδρος κα Έφη Θεοχάρη,

το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό

του Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας ευχόμαστε

Καλή Χρονιά, με υγεία!

Καλή μας αρχή!!!

  Από Δευτέρα, 10/1, βάσει της νέας ΚΥΑ (ΦΕΚ 7/τΒ/6-1-2022) ισχύουν τα εξής μέτρα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών: α) για την πρώτη εβδομάδα (10/1 έως 15/1), 3 self test για όλους τους μαθητές, εμβολιασμένους και μη, και τους εμβολιασμένους καθηγητές, τα οποία θα διενεργηθούν πριν την προσέλευση της Δευτέρας, της Τρίτης και της Παρασκευής. β) για τις επόμενες εβδομάδες (απο 17/1), τα 2 εβδομαδιαία selftest θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους καθηγητές, γ) σε περίπτωση κρούσματος, υποβάλλονται όλοι οι μαθητές σε αυξημένο διαγνωστικό έλεγχο για περίοδο 5 ημερών (και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονται κοντά στο κρούσμα). Πιο συγκεκριμένα, για τους ανεμβολίαστους συμμαθητές του κρούσματος, προβλέπεται 1 τεστ για κάθε ημέρα (2 rapid και 3 self) και για τους εμβολιασμένους συμμαθητές 3 selftest εντός του πενθημέρου, δ) για τους ανεμβολίαστους καθηγητές προβλέπεται, για την πρώτη εβδομάδα, η διενέργεια 3 τεστ (2 rapid test για Δευτέρα και Παρασκευή και 1 selftest για Τρίτη) και για την κάθε επόμενη εβδομάδα 2 rapid τεστ, Τρίτη και Παρασκευή, με δική τους επιβάρυνση, ε) για τους λοιπούς εργαζόμενους ΚΞΓ (π.χ. υπαλλήλους γραφείου), οι ανεμβολίαστοι υποχρεούνται σε 2 εβδομαδιαία rapid test, και οι εμβολιασμένοι σε απλή επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, στ) σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων, για να ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία του τμήματος, η ποσόστωση του 50% συν 1, του συνόλου των μαθητών παραμένει. ζ) το προσωπικό των ΚΞΓ δηλώνει τα αποτελέσματα των selftest στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε άμεσα.

Θέμα 1ον        IECInternational Examination Centre

 • Ημερομηνίες Εξετάσεων Θερινής Περιόδου 2022
  • EUROPALSO, 28/5/2022
  • ESB, 29/5/2022
  • CAMBRIDGE, 14-15/5/2022 & 4-5/6/2022

Θέμα 2ον        Παράταση Ισχύος παλαιών αδειών διδασκαλίας, έως και 31/3/2022

Σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4876 (φεκ 251/τ.Α/23-12-2021) πατήστε εδώ, οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που χορηγήθηκαν έως την έναρξη του Ν. 4093/2021, εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι και τις 31/3/2022. Έως τότε οι συνάδελφοι μπορούν να διδάσκουν νόμιμα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τους έχει εκδοθεί ακόμα η ανανέωση. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Έφη Θεοχάρη Γεώργιος Ζηκόπουλος

Εορταστικά τηλεοπτικά σποτ Europalso 2021

Ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί ΝΕΟ διαφημιστικό σποτ EUROPALSO εμπνευσμένο από την εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών. Με την προβολή του σποτ και αξιοποιώντας την αμεσότητα του διαδικτύου και της τηλεόρασης, υπενθυμίζουμε στο κοινό τη σημαντική παρουσία μας και ευχόμαστε χρόνια πολλά με διασκεδαστικό τρόπο. Επιπλέον, σας συνιστούμε να κατεβάσετε άμεσα τα 3 εορταστικά Χριστουγεννιάτικα σποτ (κατεβάστε και τα 3 μαζί εδώ) για να τα προβάλετε στο Κέντρο σας καθώς και να τα κοινοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) του σχολείου σας. Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάσετε Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάσετε Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάσετε

Εγκύκλιος 23/11/2021: Πρόσκληση Second Generation για απασχόληση στις εξετάσεις – Νέο, Εορταστικό σποτ Europalso – Επικαιροποίηση μελέτης ΚΞΓ για SARS-COV-2 – Εκδρομή στο Παρίσι – Ημερομηνίες, ώρες γραπτών Εξετάσεων ESB, Cambridge – Φορολογικά

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021 Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών Με αφορμή τη δημοσίευση της νέας ΚΥΑ (φεκ 5401/τ.Β/20-11-2021) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από το κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, με ισχύ έως 6/12, σας υπενθυμίζουμε ότι πλέον οι ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες ιδιοκτήτες και λοιπό προσωπικό των ΚΞΓ (γραμματείς, καθαριστές, κ.a.) υποχρεούνται σε δύο (2) rapid (αντί ενός) ανά βδομάδα, όπως ισχύει και για τους καθηγητές μας. Οι γονείς και επισκέπτες εισέρχονται στο ΚΞΓ με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή αρνητικό PCR ή Rapid test. Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι για τους συναδέλφους άνω των 60 ετών, το πιστοποιητικό εμβολιασμού παύει να έχει ισχύ μετά την παρέλευση 7 μηνών από τη χορήγηση της β’ δόσης. Τέλος, για την χορήγηση της αναμνηστικής, γ’ δόσης, για όλες τις ηλικίες, η πλατφόρμα στο emvolio.gov.gr ανοίγει στους 5,5 μήνες μετά την β’ δόση. Θέμα 1ον:         Πρόσκληση Second Generation για Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και προσκαλεί τα ενήλικα μέλη του Second Generation να συμμετέχουν στη Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων ESB, Cambridge, δηλαδή τα Σαββατοκύριακα εξεταστικής Δεκεμβρίου, 4-5/12, 11-12/12 και 18-19/12 (πατήστε εδώ) και δηλώστε μας το ενδιαφέρον σας έως 26/11 Θέμα 2ον          Νέο εορταστικό διαφημιστικό σποτ Europalso Δημιουργήσαμε νέο διαφημιστικό σποτ EUROPALSO εμπνευσμένο από την εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών (πατήστε εδώ) Επιπλέον, σας συνιστούμε να κατεβάσετε άμεσα και τα προηγούμενα εορταστικά μας σποτ για να τα προβάλετε στο Κέντρο σας καθώς και να τα κοινοποιήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) του Κέντρου σας (πατήστε εδώ) και (πατήστε εδώ) Με την προβολή των σποτ και αξιοποιώντας την αμεσότητα του διαδικτύου, υπενθυμίζουμε στο κοινό τη σημαντική παρουσία μας και ευχόμαστε χρόνια πολλά με διασκεδαστικό τρόπο. Θέμα 3ον        Νέα Επικαιροποίηση ΚΞΓ για τον ιό SARS-COV-2 – Τεχνικός Ασφαλείας Συνάδελφοι, για την αφίσα COVID FREE του ΚΞΓ σας, πατήστε εδώ.  Η νέα επικαιροποίηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας για τον ιό SARS-COV-2 είναι η τρίτη κατά σειρά, και έρχεται να συμπληρώσει τις προηγούμενες επικαιροποιήσεις που σας είχε προσφέρει ο Σύνδεσμος.
 • Αφού μελετήσετε και εφαρμόσετε τις νεώτερες οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων στο Κέντρο σας (πατήστε εδώ), θα πρέπει να ενημερώσετε το βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο (πατήστε εδώ), μαζί με τα συνημμένα του.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη γραμματεία του Συνδέσμου (210-3830752, αρμόδιος: κ. Παπαδημητρίου). Θέμα 4ον          ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ανανέωση Αδειών Διδασκαλίας έως 30/11, συνεργασία με Παθολόγο, Ψυχίατρο Για περισσότερες οδηγίες-διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία και τους υπόχρεους για ανανέωση, (πατήστε εδώ) Σας ενημερώνουμε ότι η δράση άμεσης χορήγησης στα γραφεία μας των απαραίτητων ιατρικών γνωματεύσεων από παθολόγο και ψυχίατρο, έχει ολοκληρωθεί. Οι συνάδελφοι που εξακολουθούν και χρειάζονται τις σχετικές γνωματεύσεις αλλά δεν έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, καλούνται να σπεύσουν, και να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τη γραμματεία του Συνδέσμου, έως Πέμπτη 25/11, 12.00 (210-3830752, αρμόδιος, κ. Παπαδημητρίου). Πρόσθετα, όσοι επιθυμείτε θα έχετε και βοήθεια για την κατάθεση του φακέλου σας. Θέμα 5ον:         Πενθήμερη Χριστουγεννιάτικη Εκδρομή στο μαγευτικό Παρίσι, την Πόλη του Φωτός!
 • Κυριακή, 26/12 έως Πέμπτη, 30/12
Για συμμετοχή επικοινωνήστε άμεσα, έως Πέμπτη 25/11, με το Ταμείο Αρωγής (210-3830752: αρμόδια, κα Αλκμήνη Παπαδοπούλου) Θέμα 6ον:         Διαβίβαση παραστατικών σε ΜyData Αναφορικά με την διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα ΜyData (ηλεκτρονικά βιβλία), σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
 1. Υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή που παρέχει η ίδια η ΑΑΔΕ.
 2. Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συναδέλφων, ο Σύνδεσμος για όσους επιθυμούν πέτυχε μια συμφέρουσα οικονομική πρόταση που συμπεριλαμβάνει: ετήσια συνδρομή για χρήση web εφαρμογής, εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στη χρήση της, απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου με εξειδικευμένο σύμβουλο (προαιρετική παροχή με επιπλέον χρέωση). Το ετήσιο κόστος της πρότασης ανέρχεται σε €55 (συν €25 για την επιπλέον, προαιρετική παροχή), συν ΦΠΑ 24%. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ για αναλυτική ενημέρωση.
Συνιστούμε στα ενδιαφερόμενα ΚΞΓ, πριν αποφασίσουν να εξετάσουν τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά. Θέμα 7ον        IEC – International Examination Centre                                  
 • Ημερομηνίες Εξετάσεων Χειμερινής Περιόδου
  • ESB: 19/12
   • B1: 14.00-16.00, Β2: 10.00-12.30,
   • C1: 10.00-12.40, C2: 14.00-17.00
  • CAMBRIDGE (YLE, KET fs, PET fs, FCE fs, CAE): 4/12
   • STARTERS: 00-09.50, MOVERS:10.15-11.25, FLYERS: 11.45-13.05,
   • KETfs: 13.30-15.15, PETfs: 10.30-12.50,
   • FCEfs: 09.10-13.05 & CAE: 09.10-13.30
  • CAMBRIDGE (CPE): 5/12
   • CPE: 09.10-13.30)
Για εκπρόθεσμες και συμπληρωματικές αιτήσεις επικοινωνήστε άμεσα με το Γραφείο Εξετάσεων
 • Πιστοποιητικά ESB Ιουνίου 2021 (πατήστε εδώ)
 • Οργάνωση – Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων
 • Περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ, Members Area
 • ΝΕΟ: Past Papers – θέματα εξετάσεων ESB June 2021, βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, στην περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ (Members Area) όπου έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς (ID & Password) των εξετάσεων.
 • Δωρεάν Επανεξέταση (Resit) στις εξετάσεις ESB (πατήστε εδώ)
 • UCAS Tariff points στους κατόχους πιστοποιητικών ESB επιπέδου C2 για την εισαγωγή τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια (πατήστε εδώ) και μεταβείτε στη σελ.89.
Θέμα 8ον:       IELTS, συνεργασία Europalso – British Council (πατήστε εδώ) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Σεμινάρια TopTips,
 • Δωρεάν πρόγραμμα προετοιμασίας «Road to IELTS»
 • Διαφημιστικό έντυπο για τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Θέμα 9ον:         Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά
 • Υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για τους ανεμβολίαστους και μη νοσήσαντες εργαζομένους μας
  • Υπενθυμίζουμε ότι οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλουν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σε εβδομαδιαία βάση, τα rapid test του ανεμβολίαστου προσωπικού που απασχολούν, συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. Για οδηγίες υποβολής βήμα προς βήμα, πατήστε εδώ
  • Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ
  • Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων που αφορούν τις εβδομάδες: 18-24/10/2021, 25-31/10/2021, 1-7/11/2021, 8-14/11/2021 και 15-21/11/2021 έχει παραταθεί μέχρι και την Δευτέρα, 29/11/2021, 23.59
  • Για υποχρεώσεις εργαζομένων, εργοδοτών και για τα πρόστιμα πατήστε εδώ
  • Για περαιτέρω διευκρινήσεις για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης (πατήστε εδώ)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Έφη Θεοχάρη Γεώργιος Ζηκόπουλος

Νέα Επικαιροποίηση ΚΞΓ για Κορονοϊό – Τεχνικός Ασφαλείας – Νεώτερες οδηγίες

Συνάδελφοι, θα σας έχουμε έτοιμο, σύντομα, αυτοκόλλητο COVID FREE για την είσοδο του ΚΞΓ σας Η νέα επικαιροποίηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας για τον ιό SARS-COV-2 είναι η τρίτη κατά σειρά, και έρχεται να συμπληρώσει τις προηγούμενες επικαιροποιήσεις που σας είχε προσφέρει ο Σύνδεσμος.
 • Αφού μελετήσετε και εφαρμόσετε τις νεώτερες οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων στο Κέντρο σας (πατήστε εδώ), θα πρέπει να ενημερώσετε το βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο (πατήστε εδώ), μαζί με τα συνημμένα του.
 • Επιπλέον, δείτε εδώ την πρόταση του Υγιεινολόγου και Λέκτορα του Παν/μίου Δυτικής Αττικής, κ. Ντελέζου που αφορά σε: επιτόπιο έλεγχο, μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εσωτερικού αέρα των ΚΞΓ, σύνταξη υγειονομικής μελέτης και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας για το χώρο σας. Όσοι επιθυμείτε, δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη γραμματεία του Συνδέσμου (210-3830762, αρμόδιος: κ. Παπαδημητρίου).

Εγκύκλιος 9/11/2021: Σεμινάριο 12/11: Λιλίκα Κουρή, Υβριδικές Δραστηριότητες – Νέα Επικαιροποίηση ΚΞΓ για SARS-COV-2 – Εκδρομή στο Παρίσι – Ημερομηνίες Εξετάσεων ESB, Cambridge – IELTS – Φορολογικά

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021 Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών Θέμα 1ον:         Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Πρόεδρος Έφη Θεοχάρη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO αποκλειστικά για Ιδιοκτήτες ΚΞΓ  Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021, 12.30 Υβριδικές Δραστηριότητες για ‘Κοντά και Μακριά’ Επίδειξη και συζήτηση μιας σειράς δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν με μαθητές που παρακολουθούν αυτοπροσώπως, αλλά και διαδικτυακά Θεοχάρη Έφη, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ Ζηκόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Λιλίκα Κουρή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Tο τμήμα μηχανογράφησης και το προσωπικό του Συνδέσμου μας είναι διαθέσιμοι για θέματα τεχνικής φύσεως, απορίες και υποστήριξη.  Για να γραφτείτε και να παρακολουθήσετε απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας: (πατήστε εδώ) για απορίες καλέστε στο 210-3830752 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected]  Παρακαλούμε να συνδεθείτε 5-10 λεπτά νωρίτερα διότι η ημερίδα θα ξεκινήσει 12.30 Σύντομα διαδικτυακές ημερίδες επίσης για:
 • Ψυχική Ενδυνάμωση, Αγνή Μαριακάκη (Β’ μέρος)
 • Εξετάσεις ESB CambridgeEuropalso
 • Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης και Επικαιροποίησης Τεχνικού Ασφαλείας, Κωνσταντίνος Ντελέζος
 • Εκπαιδευτικά θέματα – Λιλίκα Κουρή
Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα Θέμα 2ον        Νέα Επικαιροποίηση ΚΞΓ για τον ιό SARS-COV-2 – Τεχνικός Ασφαλείας Συνάδελφοι, θα σας έχουμε έτοιμο, σύντομα, αυτοκόλλητο COVID FREE για την είσοδο του ΚΞΓ σας  Η νέα επικαιροποίηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας για τον ιό SARS-COV-2 είναι η τρίτη κατά σειρά, και έρχεται να συμπληρώσει τις προηγούμενες επικαιροποιήσεις που σας είχε προσφέρει ο Σύνδεσμος.
 • Αφού μελετήσετε και εφαρμόσετε τις νεώτερες οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων στο Κέντρο σας (πατήστε εδώ), θα πρέπει να ενημερώσετε το βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο (πατήστε εδώ), μαζί με τα συνημμένα του.
 • Επιπλέον, δείτε εδώ την πρόταση του Υγιεινολόγου και Λέκτορα του Παν/μίου Δυτικής Αττικής, κ. Ντελέζου που αφορά σε: επιτόπιο έλεγχο, μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εσωτερικού αέρα των ΚΞΓ, σύνταξη υγειονομικής μελέτης και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας για το χώρο σας. Όσοι επιθυμείτε, δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη γραμματεία του Συνδέσμου (210-3830752, αρμόδιος: κ. Παπαδημητρίου). Θέμα 3ον:         Πενθήμερη Χριστουγεννιάτικη Εκδρομή στο μαγευτικό Παρίσι, την Πόλη του Φωτός!
 • Κυριακή, 26/12 έως Πέμπτη, 30/12
Συμμετοχή από όλη την Ελλάδα Για κρατήσεις θέσεων και προκαταβολή έως Τρίτη, 16/11 επικοινωνήστε με τη Γραμματεία [email protected], 210-3830752 Θέμα 4ον        Europalso Advisory Offices (A.O.)
 • Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά: Επόμενη διαθέσιμη ημέρα για προσωπικά ραντεβού με κ. Μπούρλο: Τρίτη, 16/11/2021
 • Κόκκινα Δάνεια: για προσωπικό ραντεβού με την κα Αμπάζη: τηλεφωνήστε για να δηλώσετε ενδιαφέρον.
 • Φορολογικά-Λογιστικά: υποβάλετε το ερώτημα σας στο φοροτεχνικό, κ. Παντελή αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Covid-19, τεχνικός ασφαλείας, κ.α.): υποβάλετε το ερώτημα σας αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Νομικά, Εργασιακά: υποβάλετε το ερώτημα σας στο νομικό, κ. Σημαντήρη αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Συμμόρφωση με GDPR: υποβάλετε το ερώτημα σας αποστέλλοντας μας e-mail.
Θέμα 5ον:         Διαβίβαση παραστατικών σε ΜyData Αναφορικά με την διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα ΜyData (ηλεκτρονικά βιβλία), σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
 1. Υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή που παρέχει η ίδια η ΑΑΔΕ.
 2. Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συναδέλφων, ο Σύνδεσμος για όσους επιθυμούν πέτυχε μια εξαιρετικά συμφέρουσα οικονομική πρόταση που συμπεριλαμβάνει: ετήσια συνδρομή για χρήση web εφαρμογής, εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στη χρήση της, απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου με εξειδικευμένο σύμβουλο (προαιρετική παροχή με επιπλέον χρέωση). Το ετήσιο κόστος της πρότασης ανέρχεται σε €55 (συν €25 για την επιπλέον, προαιρετική παροχή), συν ΦΠΑ 24%. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ για αναλυτική ενημέρωση.
Συνιστούμε στα ενδιαφερόμενα ΚΞΓ, πριν αποφασίσουν να εξετάσουν τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά. Θέμα 6ον        IEC – International Examination Centre                                  
 • Ημερομηνίες Εξετάσεων Χειμερινής Περιόδου
  • ESB: 19/12
  • CAMBRIDGE (YLE, KET fs, PET fs, FCE fs, CAE): 4/12
  • CAMBRIDGE (CPE): 5/12
Για εκπρόθεσμες και συμπληρωματικές αιτήσεις επικοινωνήστε άμεσα με το Γραφείο Εξετάσεων
 • Οργάνωση – Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων
 • Περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ, Members Area
 • ΝΕΟ: Past Papers – θέματα εξετάσεων ESB June 2021, βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, στην περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ (Members Area) όπου έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς (ID & Password) των εξετάσεων.
 • Δωρεάν Επανεξέταση (Resit) στις εξετάσεις ESB (πατήστε εδώ)
 • UCAS Tariff points στους κατόχους πιστοποιητικών ESB επιπέδου C2 για την εισαγωγή τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια (πατήστε εδώ) και μεταβείτε στη σελ.89.
Θέμα 7ον:       IELTS, συνεργασία Europalso – British Council (πατήστε εδώ) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Σεμινάρια TopTips,
 • Δωρεάν πρόγραμμα προετοιμασίας «Road to IELTS»
 • Διαφημιστικό έντυπο για τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Θέμα 8ον:         Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά
 • Υποχρέωση λοιπού προσωπικού ΚΞΓ σε δύο (2) rapid test
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πρέπει να προσέρχονται στην εργασία τους με δύο (2) rapid ή PCR test εβδομαδιαίως. Γεγονός που σημαίνει ότι πλέον και το λοιπό προσωπικό των ΚΞΓ (γραμματείς, καθαριστές, κ.a.) υποχρεούνται σε δύο (2) rapid (αντί ενός) ανά βδομάδα, όπως ισχύει και για τους καθηγητές μας.
 • Υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για τους ανεμβολίαστους και μη νοσήσαντες εργαζομένους μας
  • Σύμφωνα με ανακοίνωση του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ πατήστε εδώ, οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλουν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σε εβδομαδιαία βάση, τα rapid test του ανεμβολίαστου προσωπικού που απασχολούν, συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
  • Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ
  • Για υποχρεώσεις εργαζομένων, εργοδοτών και για τα πρόστιμα πατήστε εδώ
  • Για περαιτέρω διευκρινήσεις για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης (πατήστε εδώ)
 • Επιστρεπτέες Προκαταβολές:
  • Υπενθυμίζουμε ότι έχει δοθεί παράταση έως 15.11.2021 στην υποβολή του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας στην πλατφόρμα mybusinesssupport (όπου αυτή απαιτείται). Η παράταση αφορά επιπλέον το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών και την αποζημίωση ειδικού σκοπού Απριλίου
  • Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, (πατήστε εδώ)
 • Φορολογικές Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2021 (πατήστε εδώ)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Έφη Θεοχάρη Γεώργιος Ζηκόπουλος

Πενθήμερη Χριστουγεννιάτικη Εκδρομή στο μαγευτικό Παρίσι, την Πόλη του Φωτός!

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ

Πύργος Άιφελ, Παναγία των Παρισίων, Αψίδα του θριάμβου,  Ηλύσια Πεδία, Λούβρο, Κρουαζέρα σε Σηκουάνα, Εκδρομή στη Νορμανδία, Disneyland.

Κυριακή 26 έως Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου

  ΔΙΑΜΟΝΗ: “Renaissance” 4**** Superior 1η ημέρα: Κυριακή 26/12 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ – (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ) Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας. 2η ημέρα: Δευτέρα 27/12 ΠΑΡΙΣΙ – ΛΟΥΒΡΟ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΕ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De la Croix”. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στη πανέμορφη πόλη. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους. Δείπνο με κρασί σε τοπικό Γαλλικό εστιατόριο, προσφορά του Συνδέσμου. Διανυκτέρευση.  3η ημέρα: Τρίτη 28/12 ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για  μία ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά»,  παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα. Τέλος, σας συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες. Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε την Cote Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur, μία ιστορική περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι,  σημείο εκκίνησης όλων των μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Χρόνος ελεύθερος για αγορές και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.  4η ημέρα: Τετάρτη 29/12 ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο Βασίλειο του DISNEY, ένα από τα δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφών δραστηριότητες. Αποτελείται από πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες ενώ στήνονται τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια του Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955. Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε την περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς. Όποιος δεν επιθυμεί να επισκεφτεί τη EuroDisney θα έχει την μεταφορά για το εκπτωτικό χωρίο  Marne La Vallee. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι και θα πάμε για βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών. Αποχαιρετιστήριο δείπνο με κρασί στη Μονμάρτη, προσφορά του Συνδέσμου. Διανυκτέρευση.  5η ημέρα: Πέμπτη 30/12 ΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Πρωινό και αποχαιρετάμε την πόλη του φωτός, χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα ή έναν απολαυστικό καφέ!  Στην συνέχεια μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του Παρισιού, απ΄ όπου ακολουθεί η πτήση της επιστροφής μας. Τιμές                                              Κατ΄ άτομο Δίκλινο ή Τρίκλινο                                775 € (ο καθένας) Παιδί (μέχρι 12 ετών μόνο σε τρίκλινο)   695 € Μονόκλινο                                           925 €  Περιλαμβάνονται:
 • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα με πτήση της Sky Express
 • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
 • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του ταξιδιωτικού γραφείου για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο 4*
 • Πρωινό σε μπουφέ  καθημερινά
 • Δείπνο με κρασί Δευτέρας 27/12, Προσφορά του Συνδέσμου
 • Αποχαιρετιστήριο δείπνο με κρασί Τετάρτης 29/12, Προσφορά του Συνδέσμου
 • Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
 • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
 • Tοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί, πιστοποιημένοι άπο τον οργανισμό τουρισμού.
 • Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας.
 • Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά (ΠΡΟΣΟΧΗ! διαστάσεις 56εκ. μήκος Χ 45εκ. ύψος Χ 25εκ. πλάτος)
 • Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά
 • Δυνατότητα ειδικής διατροφής για λόγους υγείας
 • ΦΠΑ
 • Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
  Δεν περιλαμβάνονται:
 • Είσοδος σε μουσείο του Λούβρου
 • Είσοδος σε EuroDisney.
 • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Πτήσεις Sky Express   26 /12  GQ 900    Αθήνα – Παρίσι      11.10 – 13.35 30 /12   GQ 901    Παρίσι – Αθήνα      14.20 – 18.35   Προθεσμίες – Κρατήσεις: Προκαταβολή £200: μέχρι Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021. Εξόφληση συνολικού ποσού: το αργότερο μέχρι Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου.  

Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO – Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 12.30 (Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ)

Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Πρόεδρος Έφη Θεοχάρη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO αποκλειστικά για Ιδιοκτήτες ΚΞΓ

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021, 12.30

Υβριδικές Δραστηριότητες για ‘Κοντά και Μακριά’ Επίδειξη και συζήτηση μιας σειράς δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν με μαθητές που παρακολουθούν αυτοπροσώπως, αλλά και διαδικτυακά  Θεοχάρη Έφη, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ Ζηκόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Λιλίκα Κουρή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Tο τμήμα μηχανογράφησης και το προσωπικό του Συνδέσμου μας είναι διαθέσιμοι για θέματα τεχνικής φύσεως, απορίες και υποστήριξη.

 Για να γραφτείτε και να παρακολουθήσετε απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας: (πατήστε εδώ)

για απορίες καλέστε στο 210-3830752 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected] Παρακαλούμε να συνδεθείτε 5-10 λεπτά νωρίτερα διότι η ημερίδα θα ξεκινήσει 12.30 Σύντομα διαδικτυακές ημερίδες επίσης για:
 • Ψυχική Ενδυνάμωση, Αγνή Μαριακάκη (Β’ μέρος)
 • Εξετάσεις ESB – Cambridge – Europalso
 • Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης και Επικαιροποίησης Τεχνικού Ασφαλείας, Κωνσταντίνος Ντελέζος
 • Εκπαιδευτικά θέματα – Λιλίκα Κουρή

Εγκύκλιος 29/10/2021: Σχέδιο Νόμου για κατάργηση επικαιροποίησης ΚΞΓ – Σεμινάριο Λιλίκα Κουρή, Υβριδικές Δραστηριότητες: 12/11 – Διαβίβαση Παραστατικών σε MyData: διαθέσιμες εφαρμογές – Διευκρινήσεις για ανανέωση διδασκαλίας – Θέματα εξετάσεων – Φορολογικά

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021 Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών Σε συνέχεια των αγώνων μας, με μεγάλη ικανοποίηση αναμένουμε να ψηφιστεί άμεσα η κατάργηση της επικαιροποίησης των αδειών ΚΞΓ και η απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Θέμα 1ον:         Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Πρόεδρος Έφη Θεοχάρη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO αποκλειστικά για Ιδιοκτήτες ΚΞΓ Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021, 12.30 Υβριδικές Δραστηριότητες για ‘Κοντά και Μακριά’ Επίδειξη και συζήτηση μιας σειράς δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν με μαθητές που παρακολουθούν αυτοπροσώπως, αλλά και διαδικτυακά  Θεοχάρη Έφη, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ Ζηκόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Λιλίκα Κουρή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Tο τμήμα μηχανογράφησης και το προσωπικό του Συνδέσμου μας είναι διαθέσιμοι για θέματα τεχνικής φύσεως, απορίες και υποστήριξη.  Για να γραφτείτε και να παρακολουθήσετε απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας: (πατήστε εδώ) για απορίες καλέστε στο 210-3830752 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected] Παρακαλούμε να συνδεθείτε 5-10 λεπτά νωρίτερα διότι η ημερίδα θα ξεκινήσει 12.30 Σύντομα διαδικτυακές ημερίδες επίσης για:
 • Ψυχική Ενδυνάμωση, Αγνή Μαριακάκη (Β’ μέρος)
 • Εξετάσεις ESB CambridgeEuropalso
 • Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης και Επικαιροποίησης Τεχνικού Ασφαλείας, Κωνσταντίνος Ντελέζος
 • Εκπαιδευτικά θέματα – Λιλίκα Κουρή
Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα Θέμα 2ον        Νέα Επικαιροποίηση ΚΞΓ για τον ιό SARS-COV-2 – Τεχνικός Ασφαλείας
 • H 3η, κατά σειρά, επικαιροποίηση της μελέτης επαγγελματικού κινδύνου, για τον ιό SARS-COV-2, θα σταλεί στο email σας, εντός της ερχόμενης εβδομάδος.
 • Επιπλέον, δείτε εδώ την πρόταση του Υγιεινολόγου και Λέκτορα του Παν/μίου Δυτικής Αττικής, κ. Ντελέζου που αφορά σε: επιτόπιο έλεγχο, μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εσωτερικού αέρα των ΚΞΓ, σύνταξη υγειονομικής μελέτης και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας για το χώρο σας. Όσοι επιθυμείτε, δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ.
Θέμα 3ον:         Πενθήμερη Χριστουγεννιάτικη Εκδρομή στο μαγευτικό Παρίσι, την Πόλη του Φωτός!
 • Κυριακή, 26/12 έως Πέμπτη, 30/12
Συμμετοχή από όλη την Ελλάδα
 • Για το κόστος κατ’ άτομο και το αναλυτικό πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε στην επόμενη εγκύκλιο.
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τη Γραμματεία [email protected], 210-3830752 Δηλώστε ενδιαφέρον έως Παρασκευή 5/11 Θέμα 4ον:         Διαβίβαση παραστατικών σε ΜyData Αναφορικά με την διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα ΜyData (ηλεκτρονικά βιβλία), σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
 1. Υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή που παρέχει η ίδια η ΑΑΔΕ.
 2. Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συναδέλφων, ο Σύνδεσμος για όσους επιθυμούν πέτυχε μια εξαιρετικά συμφέρουσα οικονομική πρόταση που συμπεριλαμβάνει: ετήσια συνδρομή για χρήση web εφαρμογής, εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στη χρήση της, απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου με εξειδικευμένο σύμβουλο (προαιρετική παροχή με επιπλέον χρέωση). Το ετήσιο κόστος της πρότασης ανέρχεται σε €55 (συν €25 για την επιπλέον, προαιρετική παροχή), συν ΦΠΑ 24%. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ για αναλυτική ενημέρωση.
Συνιστούμε στα ενδιαφερόμενα ΚΞΓ, πριν αποφασίσουν να εξετάσουν τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά. Θέμα 5ον          Ανανέωση Αδειών Διδασκαλίας έως 30/11, συνεργασία με Παθολόγο, Ψυχίατρο Για περισσότερες οδηγίες-διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανανέωσης, (πατήστε εδώ) Για ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, οι συνάδελφοι που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, έχουν ήδη λάβει SMS με την ημέρα και την ώρα χορήγησης των απαραίτητων γνωματεύσεων. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας (εδώ) Θέμα 6ον        IEC – International Examination Centre                                  
 • Ημερομηνίες – Προθεσμίες – Εξέταστρα Χειμερινής Περιόδου
  • ESBνέα παράταση έως Τρίτη, 2/11  (πατήστε εδώ)
  • CAMBRIDGE – Για εκπρόθεσμες και συμπληρωματικές αιτήσεις επικοινωνήστε άμεσα με το Γραφείο Εξετάσεων
 • Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: έως 2/11/2021
 • Δηλώσεις συμμετοχής: έως 5/11
 • Οργάνωση – Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων
 • Περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ, Members Area
 • ΝΕΟ: Past Papers – θέματα εξετάσεων ESB June 2021, βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, στην περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ (Members Area) όπου έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς (ID & Password) των εξετάσεων.
 • Δωρεάν Επανεξέταση (Resit) στις εξετάσεις ESB (πατήστε εδώ)
 • UCAS Tariff points στους κατόχους πιστοποιητικών ESB επιπέδου C2 για την εισαγωγή τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια (πατήστε εδώ και μεταβείτε στη σελ.89)
Θέμα 7ον:       IELTS, συνεργασία Europalso – British Council (πατήστε εδώ) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Σεμινάρια TopTips,
 • Δωρεάν πρόγραμμα προετοιμασίας «Road to IELTS»
 • Διαφημιστικό έντυπο για τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Θέμα 8ον:         Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά
 • Υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για τους ανεμβολίαστους και μη νοσήσαντες εργαζομένους μας
  • Σύμφωνα με ανακοίνωση του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ πατήστε εδώ, οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλουν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σε εβδομαδιαία βάση, τα rapid test του ανεμβολίαστου προσωπικού που απασχολούν, συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
  • Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ
  • Η υπεύθυνη δήλωση που αφορά την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή από 18/10/2021 έως 24/10/2021 μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 05/11/2021.
  • Για υποχρεώσεις εργαζομένων, εργοδοτών και για τα πρόστιμα πατήστε εδώ
 • Ρύθμιση χρεών πανδημίας σε 36 και 72 δόσεις (πατήστε εδώ)
 • Φορολογικές Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2021 (πατήστε εδώ)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Έφη Θεοχάρη Γεώργιος Ζηκόπουλος

Φορολογικές Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2021

 • Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Σεπτεμβρίου
 • Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Σεπτεμβρίου
 • Έως 30/11 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Σεπτεμβρίου
 • Έως 30/11 Αποζημίωση ν.2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών, υποβολή και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου μηνός Σεπτεμβρίου
 • Έως 30/11 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Οκτωβρίου
 • Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2021.
 • 30/11: Καταβολή της 5ης δόσης  φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος που έληξε 31/12/2020 (άρθρο 68 παρ. 2 ν 4172/2013).

Εγκύκλιος 19/10/2021: Σεμινάριο MyData, νέα ημερομηνία: 27/10 – Διαβίβαση Παραστατικών σε MyData: διαθέσιμες εφαρμογές – Διευκρινήσεις για ανανέωση διδασκαλίας – Ημερομηνίες, Προθεσμίες, Εξέταστρα Χειμερινής Περιόδου – Φορολογικά

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021 Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών Θέμα 1ον:         Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες 2021 Προσοχή! Νέα ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου MyData: Τετάρτη, 27/10. Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον τους, δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα. Η συμμετοχή τους μεταφέρεται αυτόματα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Πρόεδρος Έφη Θεοχάρη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO αποκλειστικά για Ιδιοκτήτες ΚΞΓ Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021, 12.30 «Τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) στην καθημερινότητα των Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών»  Θεοχάρη Έφη, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ Ζηκόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Νικόλαος Παπαγιάννης, Οικονομολόγος, Φοροτεχνικός Πέτρος Κοραλής, Manager myDATA Tο τμήμα μηχανογράφησης και το προσωπικό του Συνδέσμου μας είναι διαθέσιμοι για θέματα τεχνικής φύσεως, απορίες και υποστήριξη. Για να γραφτείτε και να παρακολουθήσετε απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας: (πατήστε εδώ) για απορίες καλέστε στο 210-3830752 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected]  Παρακαλούμε να συνδεθείτε 5-10 λεπτά νωρίτερα διότι η ημερίδα θα ξεκινήσει 12.30 Σύντομα διοργανώνουμε διαδικτυακές ημερίδες επίσης για:
 • Επιχειρηματικά, Λιλίκα Κουρή
 • Εξετάσεις ESB CambridgeEuropalso
 • Ψυχική Ενδυνάμωση, Αγνή Μαριακάκη (Β’ μέρος)
 • Επικαιροποίηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για Covid-19 (Επανάληψη) και Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας, Κωνσταντίνος Ντελέζος
Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα Θέμα 2ον:         Διαβίβαση παραστατικών σε ΜyData Συνάδελφοι, Αναφορικά με την διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα ΜyData (ηλεκτρονικά βιβλία), σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή που παρέχει η ίδια η ΑΑΔΕ. Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συναδέλφων, ο Σύνδεσμος για όσους επιθυμούν πέτυχε μια εξαιρετικά συμφέρουσα οικονομική πρόταση που συμπεριλαμβάνει: ετήσια συνδρομή για χρήση web εφαρμογής, εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στη χρήση της, απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου με εξειδικευμένο σύμβουλο (προαιρετική παροχή με επιπλέον χρέωση). Το ετήσιο κόστος της πρότασης ανέρχεται σε €55 (συν €25 για την επιπλέον, προαιρετική παροχή), συν ΦΠΑ 24%. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ για αναλυτική ενημέρωση. Συνιστούμε στα ενδιαφερόμενα ΚΞΓ, πριν αποφασίσουν να εξετάσουν τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά. Θέμα 3ον          Νέα Επικαιροποίηση ΚΞΓ για τον ιό SARS-COV-2 – Τεχνικός Ασφαλείας
 • Για την 3η, κατά σειρά, επικαιροποίηση της μελέτης επαγγελματικού κινδύνου, για τον ιό SARS-COV-2, θα σας έχουμε αναλυτική ενημέρωση στην επόμενη εγκύκλιο.
 • Δείτε εδώ την πρόταση του Υγιεινολόγου και Λέκτορα του Παν/μίου Δυτικής Αττικής, κ. Ντελέζου που αφορά σε: επιτόπιο έλεγχο, μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εσωτερικού αέρα των ΚΞΓ, σύνταξη υγειονομικής μελέτης και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας για το χώρο σας. Όσοι επιθυμείτε, δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ.
Θέμα 4ον          Ανανέωση Αδειών Διδασκαλίας έως 30/11, συνεργασία με Παθολόγο, Ψυχίατρο Για περισσότερες οδηγίες-διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανανέωσης, (πατήστε εδώ) Για ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο άμεσα στα γραφεία μας, δηλώστε το ενδιαφέρον σας (εδώ). Στη συνέχεια, με σειρά προτεραιότητας, ενημερώνουμε με SMS για την ημερομηνία και ώρα του ραντεβού σας. Η δράση έχει ήδη ξεκινήσει και έως μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να χορηγηθούν οι απαραίτητες γνωματεύσεις των συναδέλφων. Πρόσθετα, όσοι επιθυμείτε θα έχετε και βοήθεια για την κατάθεση του φακέλου σας. Θέμα 5ον        IEC – International Examination Centre                                  
 • Ημερομηνίες – Προθεσμίες – Εξέταστρα Χειμερινής Περιόδου
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 • Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: έως 31/10/2021
 • Οργάνωση – Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων
 • Περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ, Members Area
 • ΝΕΟ: Past Papers – θέματα εξετάσεων ESB June 2021, βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, στην περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ (Members Area) όπου έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς (ID & Password) των εξετάσεων.
 • Δωρεάν Επανεξέταση (Resit) στις εξετάσεις ESB (πατήστε εδώ)
 • UCAS Tariff points στους κατόχους πιστοποιητικών ESB επιπέδου C2 για την εισαγωγή τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια (πατήστε εδώ και μεταβείτε στη σελ.89)
Θέμα 6ον:       IELTS, συνεργασία Europalso – British Council (πατήστε εδώ) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Σεμινάρια TopTips,
 • Δωρεάν πρόγραμμα προετοιμασίας «Road to IELTS»
 • Διαφημιστικό έντυπο για τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Θέμα 7ον:         Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Έφη Θεοχάρη Γεώργιος Ζηκόπουλος

Διαβίβαση παραστατικών σε ΜyData – Οικονομική πρόταση: Δηλώστε ενδιαφέρον εδώ

Συνάδελφοι, Αναφορικά με την διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα ΜyData (ηλεκτρονικά βιβλία), σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή που παρέχει η ίδια η ΑΑΔΕ. Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συναδέλφων, ο Σύνδεσμος για όσους επιθυμούν πέτυχε μια εξαιρετικά συμφέρουσα οικονομική πρόταση που συμπεριλαμβάνει: ετήσια συνδρομή για χρήση web εφαρμογής, εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στη χρήση της, απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω γραπτών μυνημάτων, ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου με εξειδικευμένο σύμβουλο (προαιρετική παροχή με επιπλέον χρέωση). Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ για αναλυτική ενημέρωση. Συνιστούμε στα ενδιαφερόμενα ΚΞΓ, πριν αποφασίσουν να εξετάσουν τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά.

Νέα Επικαιροποίηση ΚΞΓ για τον Κορονοϊό – Τεχνικός Ασφαλείας – Δηλώστε ενδιαφέρον εδώ

 • Για την 3η, κατά σειρά, επικαιροποίηση της μελέτης επαγγελματικού κινδύνου, για τον ιό SARS-COV-2, θα σας έχουμε αναλυτική ενημέρωση στην επόμενη εγκύκλιο.
 • Δείτε εδώ την πρόταση του Υγιεινολόγου και Λέκτορα του Παν/μίου Δυτικής Αττικής, κ. Ντελέζου που αφορά σε: επιτόπιο έλεγχο, μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εσωτερικού αέρα των ΚΞΓ, σύνταξη υγειονομικής μελέτης και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας για το χώρο σας. Όσοι επιθυμείτε, δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ.

Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO – Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 12.30 (Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ)

Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Πρόεδρος Έφη Θεοχάρη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO αποκλειστικά για Ιδιοκτήτες ΚΞΓ Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021, 12.30

«Τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) στην καθημερινότητα των Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών»

 Θεοχάρη Έφη, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ Ζηκόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Νικόλαος ΠαπαγιάννηςΟικονομολόγος, Φοροτεχνικός Πέτρος ΚοραλήςManager myDATA Tο τμήμα μηχανογράφησης και το προσωπικό του Συνδέσμου μας είναι διαθέσιμοι για θέματα τεχνικής φύσεως, απορίες και υποστήριξη.

Για να γραφτείτε και να παρακολουθήσετε απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας: (πατήστε εδώ)

για απορίες καλέστε στο 210-3830752 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected] Παρακαλούμε να συνδεθείτε 5-10 λεπτά νωρίτερα διότι η ημερίδα θα ξεκινήσει 12.30 Σύντομα διοργανώνουμε διαδικτυακές ημερίδες επίσης για:
 • Επιχειρηματικά, Λιλίκα Κουρή
 • Εξετάσεις ESB CambridgeEuropalso
 • Ψυχική Ενδυνάμωση, Αγνή Μαριακάκη (Β’ μέρος)
 • Επικαιροποίηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για Covid-19 (Επανάληψη) και Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας, Κωνσταντίνος Ντελέζος
Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα

Εγκύκλιος 14/10/2021: Σεμινάριο για ηλεκτρονικά βιβλία (MyData), 22/10 – Επικαιροποίηση μελέτης ΚΞΓ για Covid-19 – Διευκρινήσεις για ανανέωση άδειας διδασκαλίας – Ημερομηνίες, Προθεσμίες, Εξέταστρα Χειμερινής Περιόδου – Advisory Office – Φορολογικά

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021 Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Θέμα 1ον:         Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Πρόεδρος Έφη Θεοχάρη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO αποκλειστικά για Ιδιοκτήτες ΚΞΓ Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021, 12.30 «Τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) στην καθημερινότητα των Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών»  Θεοχάρη Έφη, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ Ζηκόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Νικόλαος Παπαγιάννης, Οικονομολόγος, Φοροτεχνικός Πέτρος Κοραλής, Manager myDATA Tο τμήμα μηχανογράφησης και το προσωπικό του Συνδέσμου μας είναι διαθέσιμοι για θέματα τεχνικής φύσεως, απορίες και υποστήριξη.

Για να γραφτείτε και να παρακολουθήσετε απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας: (πατήστε εδώ)

για απορίες καλέστε στο 210-3830752 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected] Παρακαλούμε να συνδεθείτε 5-10 λεπτά νωρίτερα διότι η ημερίδα θα ξεκινήσει 12.30 Σύντομα διοργανώνουμε διαδικτυακές ημερίδες επίσης για:
 • Επιχειρηματικά, Λιλίκα Κουρή
 • Εξετάσεις ESB CambridgeEuropalso
 • Ψυχική Ενδυνάμωση, Αγνή Μαριακάκη (Β’ μέρος)
 • Επικαιροποίηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για Covid-19 (Επανάληψη) και Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας, Κωνσταντίνος Ντελέζος
Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα

Θέμα 2ον:         Έκτακτες καιρικές συνθήκες 14-15/10 – λειτουργία Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Θέμα 3ον:         Διαβίβαση παραστατικών σε ΜyData

Συνάδελφοι, Αναφορικά με την διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα ΜyData (ηλεκτρονικά βιβλία), σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή που παρέχει η ίδια η ΑΑΔΕ. Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συναδέλφων, ο Σύνδεσμος για όσους επιθυμούν πέτυχε μια εξαιρετικά συμφέρουσα οικονομική πρόταση που συμπεριλαμβάνει: ετήσια συνδρομή για χρήση web εφαρμογής, εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στη χρήση της, απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω γραπτών μυνημάτων, ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου με εξειδικευμένο σύμβουλο (προαιρετική παροχή με επιπλέον χρέωση). Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ για αναλυτική ενημέρωση. Συνιστούμε στα ενδιαφερόμενα ΚΞΓ, πριν αποφασίσουν να εξετάσουν τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά.

Θέμα 4ον          Νέα Επικαιροποίηση ΚΞΓ για τον ιό SARS-COV-2 – Τεχνικός Ασφαλείας

 • Για την 3η, κατά σειρά, επικαιροποίηση της μελέτης επαγγελματικού κινδύνου, για τον ιό SARS-COV-2, θα σας έχουμε αναλυτική ενημέρωση στην επόμενη εγκύκλιο.
 • Δείτε εδώ την πρόταση του Υγιεινολόγου και Λέκτορα του Παν/μίου Δυτικής Αττικής, κ. Ντελέζου που αφορά σε: επιτόπιο έλεγχο, μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εσωτερικού αέρα των ΚΞΓ, σύνταξη υγειονομικής μελέτης και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας για το χώρο σας. Όσοι επιθυμείτε, δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ.

Θέμα 5ον          Ανανέωση Αδειών Διδασκαλίας έως 30/11, συνεργασία με Παθολόγο, Ψυχίατρο

Για περισσότερες οδηγίες-διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανανέωσης, (πατήστε εδώ) Για ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο άμεσα στα γραφεία μας, δηλώστε το ενδιαφέρον σας (εδώ). Στη συνέχεια, με σειρά προτεραιότητας, ενημερώνουμε με SMS για την ημερομηνία και ώρα του ραντεβού σας. Η δράση έχει ήδη ξεκινήσει και έως μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να χορηγηθούν οι απαραίτητες γνωματεύσεις των συναδέλφων. Πρόσθετα, όσοι επιθυμείτε θα έχετε και βοήθεια για την κατάθεση του φακέλου σας.

Θέμα 6ον        IEC – International Examination Centre                                 

 • Ημερομηνίες – Προθεσμίες – Εξέταστρα Χειμερινής Περιόδου
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: έως 29/10/2021
 • Οργάνωση – Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων
 • Περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ, Members Area
 • ΝΕΟ: Past Papers – θέματα εξετάσεων ESB June 2021, βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, στην περιοχή μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ (Members Area) όπου έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς (ID & Password) των εξετάσεων.
 • Δωρεάν Επανεξέταση (Resit) στις εξετάσεις ESB (πατήστε εδώ)
 • UCAS Tariff points στους κατόχους πιστοποιητικών ESB επιπέδου C2 για την εισαγωγή τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια (πατήστε εδώ και μεταβείτε στη σελ.89)

Θέμα 7ον        Europalso Advisory Offices (A.O.)

 • Κόκκινα Δάνεια: Επόμενη διαθέσιμη ημέρα για προσωπικά ραντεβού με κα Αμπάζη: Τετάρτη, 20/10/2021
 • Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά: Επόμενη διαθέσιμη ημέρα για προσωπικά ραντεβού με κ. Μπούρλο: θα ανακοινωθεί σύντομα
 • Φορολογικά-Λογιστικά: υποβάλετε το ερώτημα σας στο φοροτεχνικό, κ. Παντελή αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Covid-19, τεχνικός ασφαλείας, κ.α.): υποβάλετε το ερώτημα σας αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Νομικά, Εργασιακά: υποβάλετε το ερώτημα σας στο νομικό, κ. Σημαντήρη αποστέλλοντας μας e-mail.
 • Συμμόρφωση με GDPR: υποβάλετε το ερώτημα σας αποστέλλοντας μας e-mail.
Θέμα 8ον:       IELTS, συνεργασία Europalso – British Council (πατήστε εδώ) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Σεμινάρια TopTips,
 • Δωρεάν πρόγραμμα προετοιμασίας «Road to IELTS»
 • Διαφημιστικό έντυπο για τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Θέμα 9ον:         Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Έφη Θεοχάρη Γεώργιος Ζηκόπουλος