Δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι 29/02/2016

Δίνεται η δυνατότητα  ασφαλιστικής κάλυψης σε ανέργους και  ειδικές κατηγορίες εργαζομένων έως 29/02/2016. Αναλυτικότερα:

Με εγκύκλιο του Υπουργείου εργασίας, (Αρ.Φ.80000/159/3.4.2015), η οποία δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο στις 15/04/2105, παρέχεται η  δυνατότητα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης:

Σε όσους συμπλήρωσαν 50 ένσημα το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δεκαπεντάμηνο,

  1. Σε ανέργους ηλικίας 29 έως 55 ετών
  2. Σε ανασφάλιστους υπερήλικες,
  3. Σε εργαζόμενους στην Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.,
  4. Σε εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας & της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος
  5. Στους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ ηλικίας 30 έως 65 ετών, που είχαν  διακόψει το επάγγελμα και για δύο χρόνια δικαιούνταν  ασφαλιστική κάλυψη και δεν έχουν οφειλές προς τον ΟΑΕΕ ή τις ρύθμισαν καθώς και
  6. Στους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που έχουν απολέσει  την ασφαλιστική τους ικανότητα, λόγω οφειλών των ετών 2011, 2012 και 2013,  με μέσο όρο οικογενειακού εισοδήματος έως 12.000 ευρώ , χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014 και 2015.

Για ότι νεότερο, θα επανέλθουμε.