Πληρωμή καθυστερούμενων εισφορών ΙΚΑ μέσω τραπεζών

Δεν απαιτείται πλέον να προσερχόμαστε στα οικεία Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α προκειμένου να πληρώνουμε καθυστερημένες οφειλές προς τον Οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα:

Με απόφαση του Ι.Κ.Α., (Αρ.Αποφ.Γ36/02/87), η οποία δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο  στις 08/04/2105, δίνεται η δυνατότητα – από την ημερομηνία δημοσίευσης  της παρούσης και εφεξής –  σε Ασφαλισμένους που έχουν  καθυστερούμενες οφειλές, να προσέρχονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα  και όχι υποχρεωτικά στα Υποκαταστήματα του Οργανισμού προκειμένου να καταβάλλουν τις οφειλές τους. Η καταβολή των οφειλών θα διενεργείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος «ΔΙΑΣ» με τη χρήση  ενός 20ψήφιου  αριθμού που  αντιστοιχεί σε  κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη, (Α.Μ.Ο.), και ονομάζεται Ταυτότητα Οφειλέτη, (Τ.Ο.).

 

Η ανωτέρω δυνατότητα δεν ισχύει :

  • Για τους υπεύθυνους που επιθυμούν να εξοφλήσουν το μέρος της οφειλής που τους αναλογεί.
  • Για την εξόφληση συγκεκριμένης πράξης λόγω ποινικής δίωξης.
  • Για την καταβολή του 50% πράξης καταλογισμού σε βάρος της οποίας υποβλήθηκε ένσταση.

Για να δείτε όλη την Εγκύκλιο κάνετε  κλικ εδώ.