ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 2017

Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά                     

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 

  • Έως 28/02, η ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXISNET της Ετήσιας Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών-Προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2016, (Συγκεντρωτικές Πελατών-Προμηθευτών).
  • Έως 28/02 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Δεκέμβριο 2016. 
  • Έως 28/02 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Δεκέμβριο 2016.
  • Έως 28/02 η  χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Δεκέμβριο 2016.
  • Έως 28/02 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Ιανουαρίου 2017 και Δ/Χ 2016.
  • Έως 28/02 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2017 και Δ/Χ 2016.***

 

*** Υπενθυμίζουμε ότι πλέον: To Δ/Χ παρελθούσης χρήσης θα πρέπει να υποβάλλεται με την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου, με υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τον Φεβρουάριο, ώστε η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από την μισθολογική περίοδο υποβολής του.”

(ΕΓΚ.Ι.Κ.Α. Ε40/535/28.7.2015)