ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Ξ.Γ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
To Διοικητικό Συμβούλιο εκτυπώνει και φέτος βεβαιώσεις (ενδεικτικά)
για τους μαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών (δείγμα).
Όσα έλη επιθυμούν να παραγγείλουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό
έντυπο παραγγελίας με τα ακριβή στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο, ποσότητα, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.).
Τα μέλη που έχουν ξανατυπώσει βεβαιώσεις παρακαλούνται να στείλουν ή
να προσκομίσουν ένα δείγμα.
Τονίζουμε ότι η επωνυμία πρέπει να συμπεριλαμβάνει, υποχρεωτικά, τη λέξη
«ΚΕΝΤΡΟ».
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 200 βεβαιώσεις
Κόστος 200 βεβαιώσεων: 34 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Τελική τιμή ανά βεβαίωση: 0,17λεπτά
Στο κόστος των βεβαιώσεων συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του
Συνδέσμου, Γραφείο Εκπαίδευσης, τηλ 210-3830752, εσωτ. αριθμ. 4.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013