ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνάδελφοι,
Σε σχέση με τις νέες άδειες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτετε
στον ΕΟΠΠΕΠ, και σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από την εν λόγω υπηρεσία,
σας εφιστούμε την προσοχή για τα παρακάτω:

 • Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν παραλαμβάνει ακόμα δικαιολογητικά, οπότε αποφύγετε την
  αποστολή του φακέλου σας.
 • Για την εξόφληση του παραβόλου €100 θα ανακοινωθεί σύντομα τραπεζικός
  λογαριασμός, στον οποίο θα μπορείτε να κάνετε κατάθεση. Το καταθετήριο
  τραπέζης θα αποσταλεί, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα
  εμπεριέχονται στο φάκελό σας.
 • Δείγματα υπεύθυνων δηλώσεων και αιτήσεων θα αναρτηθούν στην
  ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ. Κατά συνέπεια, μην χρησιμοποιήσετε προς το
  παρόν τα υποδείγματα που σας έχουμε αποστείλει με την από 30/4/2013
  εγκύκλιό μας.
 • Η αναγγελία διδασκαλίας αφορά τόσο τους ιδιοκτήτες, που είναι κάτοχοι
  άδειας διδασκαλίας (υπενθυμίζουμε ότι καταθέτουν ξεχωριστό φάκελο), όσο
  και τους καθηγητές.

Συνάδελφοι,
Κατανοώντας την αγωνία και την ταλαιπωρία σας, θα συνεχίσουμε να σας
προωθούμε, άμεσα, ότι νεώτερα στοιχεία έχουμε.

 

 

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ