Εξετάσεις ESB, CAMBRIDGE, HAU, IFA Δεκέμβριος 2020: Εγγραφές – Διαδικασία – Προθεσμίες

Δείτε τη διαδικασία για την εγγραφή υποψηφίων καθώς και τις προθεσμίες και όλες τις διευκρινήσεις σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Δεκεμβρίου 2020 ESB, CAMBRIDGE, HAU, IFA

Για τις εξετάσεις ESB : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις CAMBRIDGE  : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις HAU : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Έως Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις IFA : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Έως Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. – Δείτε εδώ