Εξετάσεις ESB, CAMBRIDGE, HAU, IFG, GOETHE Δεκέμβριος 2021: Εγγραφές – Διαδικασία – Προθεσμίες

Δείτε τη διαδικασία για την εγγραφή υποψηφίων καθώς και τις προθεσμίες και όλες τις διευκρινήσεις σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Δεκεμβρίου 2021 ESB, CAMBRIDGE, HAU, IFG

Για τις εξετάσεις ESB : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου. – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις CAMBRIDGE  : Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου. – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις HAU : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή, 10 Οκτωβρίου. – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις IFG : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου. – Δείτε εδώ

Για τις εξετάσεις GOETHE Νοεμβρίου: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Έως Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου. – Δείτε εδώ