Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Υλικού Πλατφόρμας Europalso: Υλικό εξετάσεων Cambridge

Η ψηφιακή μας πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με αξιόλογο υλικό για τους μαθητές μας.

Υλικό εξετάσεων Cambridge

  • Cambridge Exams Boosters
    • Για τα επίπεδα (Α2) ΚΕΥfs, (B1) Preliminary fs, (B2) FCE fs, (C1) CAE.
    • Περιέχουν ασκήσεις για όλα τα μέρη κάθε εξέτασης. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και οι λύσεις (keys).
  • Cambridge Practice Tests
    • Για τα επίπεδα από (Α2) ΚΕΥ fs έως (C2) CPE με τις λύσεις (keys) τους

Σύντομα προστίθενται Readers και

υλικό εξάσκησης της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Υλικού Πλατφόρμας Europalso: Υλικό εξετάσεων Cambridge