Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Υλικού Πλατφόρμας Europalso: Βιντεάκια «Για γονείς τώρα στην πανδημία»

Η ψηφιακή μας πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με αξιόλογο υλικό.

Βιντεάκια «Για γονείς τώρα στην πανδημία»

Η πλατφόρμα φιλοξενεί ειδικά βιντεάκια για τους γονείς των μαθητών μας, από εξειδικευμένους εισηγητές με συμβουλές σχετικά με την κατάσταση που βιώνουμε.

Σύντομα προστίθενται Readers και υλικό εξάσκησης της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Υλικού Πλατφόρμας Europalso: Βιντεάκια «Για γονείς τώρα στην πανδημία»