Επικαιροποίηση ασφαλούς λειτουργίας ΚΞΓ για τον ιό SARS–COV-2, Νεώτερη Οδηγία

  • Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες (πατήστε εδώ)

Αφού μελετήσετε τη νεώτερη οδηγία θα πρέπει να την εντάξετε μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα επικαιροποίησης ασφαλούς λειτουργίας ΚΞΓ για τον ιο SARSCOV-2 που σας έχουμε ήδη αποστείλει σε προηγούμενες εγκυκλίους.