ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ

Επειδή η αδειοδότηση για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 είναι χρονοβόρα, οι μηχανικοί προτείνουν, όσοι διαθέτουν ισχύουσα άδεια, να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση νέας, μέσω της διαδικασίας των Υπεύθυνων Δηλώσεων, ώστε να εξασφαλίσουν την αδειοδότησή τους για τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο σας επισημαίνουμε ότι οι διαδικασίες για επέκταση, έκδοση νέας άδειας για ΚΞΓ και άδειας για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, όπως προαναφέραμε, απαιτούν χρόνο και όσοι ενδιαφέρεστε να προβείτε σε κάτι από τα παραπάνω, καλό είναι να ξεκινήσετε το συντομότερο.