Νέα Συνεργασία – Δημήτρης Βαρελάς

Δημήτρης Βαρελάς

Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ Παρουσίαση Επενδυτικών Προγραμμάτων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

10.30 Αίθουσα BALLROOM II

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ «ψηφιακό βήμα» και «ψηφιακό άλμα» που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, θα αναπτυχθούν τα παρακάτω:

  • Ποιοι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων;
  • Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής;
  • Ποιες οι επιδοτούμενες δαπάνες;
  • Τρόπος και καταληκτική ημερομηνία υποβολής για την αίτηση χρηματοδότησης;