Νέα Συνεργασία – Ιωάννης Τζαβλόπουλος

Ιωάννης Τζαβλόπουλος

BA, MBA, PhD, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Ολιστική Εξυπηρέτηση Πελατών.

16.30 Αίθουσα BALLROOM II

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και της σημασίας της ολιστικής εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και η απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών, με στόχο την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.