Ο κος Ζηκόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος του Συνδέσμου μας, στη 9μελή Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Μεγάλη επιτυχία αποτελεί η εκλογή του Προέδρου μας κ. Γεώργιου Ζηκόπουλου στη Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Α.

 

Ποιοι συμμετέχουν στην διοικητική επιτροπή του Ε.Ε.Α.

Δείτε εδώ                       

 

Υπενθυμίζεται ότι στο 51μελές διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ε.Α. εξελέγησαν οι:

Γεώργιος Ζηκόπουλος, τακτικό μέλος

Έφη Θεοχάρη, τακτικό μέλος

Γεώργιος Παπαβαρσάμης, αναπληρωματικό μέλος