Στηρίζουμε ΟΛΟΙ EUROPALSO στις Εκλογές Επιμελητηρίου: 2 – 3 – 4 Δεκεμβρίου 2017

Στηρίξτε ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ για:

  • Δυναμική εκπροσώπηση και στήριξη των αιτημάτων των επαγγελματιών
  • Διεκδικήσεις, παρεμβάσεις και παραστάσεις σε Υπουργεία
  • Προσδιορισμό και αξιοποίηση των δεδομένων της αγοράς με κλαδικές έρευνες και μελέτες

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην εγχώρια αγορά με:

  • Λήψη μέτρων για πάταξη της παραοικονομίας που πλήττει τις νόμιμες επιχειρήσεις και ειδικά καταπολέμηση των μαύρων ιδιαιτέρων και παράνομων οικοδιδασκαλείων
  • Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω επιδοτούμενων, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Μείωση του κόστους των ασφαλιστικών ταμείων και των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος.
  • Εκπαίδευση και διαρκή υποστήριξη σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες ανάκαμψης και εκσυγχρονισμού επαγγελματιών

Στηρίζουμε ΟΛΟΙ EUROPALSO στις Εκλογές Επιμελητηρίου: 2 - 3 - 4 Δεκεμβρίου 2017

Ψηφίζουμε

«ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ»

>Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Επιμελητήριο

Αθηνών, Πανεπιστημίου 44,

-2.12.2017, Σάββατο

-3.12.2017, Κυριακή

-4.12.2017, Δευτέρα,

Από ώρα 09:00 μέχρι ώρα 19:00 για κάθε μια

Από τις ημέρες αυτές.

>Τρεις σταυροί κατ΄ ανώτατο όριο

>Κάθε ψηφοφόρος, ψηφίζει ΜΟΝΟ τους υποψηφίους που ανήκουν στο ίδιο Τμήμα με αυτό που

ανήκει ο ίδιος.

Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης