Σύσταση Δ.Σ. Συνδέσμου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συστάθηκε σε σώμα την Τετάρτη, 20 Απριλίου ως εξής:

 

Πρόεδρος: Ζηκόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Φρέι Τζανέτα
Γενικός Γραμματέας: Θεοχάρη Ευσταθία
Ταμίας: Σκοκέα-Καλδή Στέλλα
Έφορος Α Εκδηλώσεων: Μεγαλοοικονόμου-Νάκου Ελένη
Έφορος Β Εξετάσεων: Παπαβαρσάμης Γεώργιος
Απλά Μέλη: Γεωργουλέα Καίτη-Πόπη, Αλευρά Κων/να, Τσαπραζλής Δημήτριος