Καταβολή μισθοδοσίας υποχρεωτικά σε λογαριασμούς δικαιούχων

Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά

Συνάδελφοι,
Κ.Υ.Α. 22528/430. Υποχρέωση καταβολής μισθοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικών λογαριασμών τω δικαιούχων. Ειδικότερα.:
Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Κ.Υ.Α), Αριθμ.22528/430, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β-1721, από 01/06/17 οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών.
Στους παραβάτες εργοδότες θα επιβάλλονται πρόστιμα κλπ. (300,00€ – 50.000,00€). Άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/11.

Επομένως η πληρωμή των μισθών με:

  • Χρήση ταχυδρομικής επιταγής,
  • Ταχυπληρωμή ή κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών ταχυδρομείων,
  • Χρήση – έκδοση τραπεζικής επιταγής,
  • Έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού

δεν καταργούνται.
Λαμβάνονται υπόψη μόνο για την έκπτωση της δαπάνης της μισθοδοσίας.

[irp posts=”1841″ name=”ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017″]

Σημείωση: Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν εφόσον έχουν καταβληθεί.

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ.

Για ότι νεότερο θα επανέλθουμε.