Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που είναι μέλη του Europalso Society αποτελούν εγγύηση επιτυχίας και σωστής εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας αφού διαθέτουν τα υψηλότερα standards ποιότητας όσον αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλά και την επιλογή των καθηγητών.

Επιμέλεια: Europalso

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Europalso οι γονείς μπορούν να αισθάνονται σίγουροι για: 1. Την ολοκλήρωση της βασικής διδακτέας ύλης 2. Την επιλογή των πιο σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας 3. Τη συνεχή επιμόρφωση των καθηγητών 4. Την αφομοίωση γνώσεων με ευχάριστο τρόπο.
Παράλληλα, χάρη στο σύστημα σπουδών Europalso Society for Quality Testing, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Europalso εγγυώνται αυστηρό έλεγχο της προόδου του κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, και σίγουρη απόκτηση των γνώσεων που απαιτούνται. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Europalso, βρίσκονται σε κάθε περιοχή της Αθήνας, φέρνοντας την εγγυημένη εκμάθηση μίας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών κοντά σε κάθε οικογένεια.

Παιδιά, Ξένες Γλώσσες & Κοινωνικοποίηση

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών δεν αποτελεί απλά τον τόπο στον οποίο γίνεται η εκμάθηση, αλλά αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πλεονέκτημα για το ίδιο το παιδί, αφού σκέφτεται και λειτουργεί, εκτός από ατομικά, και ως κομμάτι ενός γενικότερου συνόλου. Η συμμετοχή στις διεργασίες της τάξης κοινωνικοποιεί τα παιδιά, τους δίνει την ώθηση να εκφραστούν και να διεκδικήσουν, τα κάνει να μαθαίνουν από την επιτυχία ή τις απορίες των υπολοίπων. Ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών επομένως, αποτελεί έναν ακόμα πυρήνα κοινωνικοποίησης, όπως το σπίτι, το σχολείο κ.α., που με τη σειρά του συμβάλλει και αυτό στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας για το ίδιο το παιδί.

Πόσο πρέπει να πληρώνουμε για τις ξένες γλώσσες των παιδιών.

Αυτό που πρέπει να αποφεύγει κάθε οικογένεια είναι να ξοδεύονται περισσότερα χρήματα απ’ όσα πρέπει για την εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών. Η επιλογή ενός Κέντρου Ξένων Γλωσσών που να πληροί τις σωστές προϋποθέσεις εκμάθησης αποτελεί αναμφίβολα την πιο επιτυχημένη, ουσιαστική και προσιτή επιλογή. Γιατί η εγγυημένη και σωστή εκμάθηση μιας γλώσσας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ακριβή. Γι’ αυτό, αν είστε γονιός, φροντίστε η επιλογή σας να είναι ορθολογική, να μην βασίζεται σε υπερ-υποσχέσεις, να είναι ανάλογη του εισοδήματος σας και να σας συμφέρει οικονομικά χωρίς να κάνετε παράλληλα υποχωρήσεις στην ποιότητα των σπουδών που αφορούν το παιδί σας.

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ESB Μαΐου 2024: Αιτήσεις – Προθεσμίες
Εξετάσεις ESB, CAMBRIDGE, IFG, GOETHE Μάϊος 2024: Εγγραφές – Διαδικασία – Προθεσμίες