Επιμέλεια: Europalso

  • Δοκιμασμένο πρόγραμμα σπουδών

  • Σύγχρονη μεθοδολογία μάθησης

  • Ενημέρωση

  • Πειθαρχία

  • Ομαδικότητα

  • Επικοινωνία

  • Συνεργασία

Το Κέντρο Ξένης Γλώσσας θα συνεχίσει να εξελίσσεται, να συμπορεύεται με τα νέα δεδομένα που φέρνει αυτή η τόσο ενδιαφέρουσα εποχή της πληροφορίας στην οποία ζούμε, και θα προσφέρει στα παιδιά μας εξαιρετικές συνθήκες κοινωνικής μάθησης και διαμόρφωσης χαρακτήρα και αξιών.